Abba Pimen

 

 

     Začátek zla je marná (zbytečná) starost (s tím  je vždy spojena roztržitost, upovídanost, ustaranost, odsuzování, zlomyslnost, atd.)

 

+

 

     Lidé (i běsové) skrývají svoji lstivost za zády. Proto je nutné být ve svém srdci střízlivý (bdělý).

 

+

 

     Pravil: „Nezjevuj své svědomí tomu, komu se neotvírá tvé srdce.“

 

+

 

     Pravil též: „Uvidím-li hřešícího bratra, projdu kolem něho, aniž bych mu něco řekl. Spatřím-li ho jak v chrámu spí, položím si jeho hlavu na svá kolena a dopřeji mu pokoj.“

 

+

 

     Nenávidění zla spočívá v tom, když někdo pojme v nenávist své vlastní hříchy a ospravedlňuje svého bratra.

 

+

 

     Řekl“ „My a bratři - jsme jako dva obrazy. Když člověk zkoumá, odsuzuje a pokořuje sám sebe, tehdy v jeho očích roste důstojnost bratra. Když ovšem člověk uznává svoji důstojnost, tak se mu jeho bratr jeví nedokonalým.“

 

+

 

     Řekl“ „Svévole člověka je pevnou přehradou mezi ním a Bohem.“

 

+

 

     O půstu abba Pimen řekl: „Dávám přednost užívání pokrmu každého dne, ale jen trošku - ne dosyta.“

 

+

 

     Starec pravil: „Prokazuješ-li dobro dobrému bratru, pak pro padlého vykonej dvakrát tolik, neboť je nemohoucí.“

 

+

 

     Člověka, který zhřešil a činí pokání si vážím mnohem víc, než člověka, který nezhřešil a nekaje se.

 

+

 

     Pravil starec: „Zloba zlobu nepotře.“

 

+

 

     Starec pravil: „Člověkem je ten, kdo poznal sám sebe.“

 

+

 

     Na otázku: „Co je víra?“ odpověděl: „Víra spočívá životě v pokoře a v konání milosrdných skutků.“

 

+

 

     Pravil: „Kdo vyslechne řeč, jež ho roztrpčí(zabolí, či rozladí), a přejde to mlčením, kdo byl oklamán a strpí to a neodplácí tomu, kdo ho obelstil, ten pokládá svou duší za duši bližního.“

 

+

 

     Říkal: „Budeš-li zachovávat mlčení, najdeš pokoj všude, kde budeš žít.“

 

+

 

     Použij všechny své síly na to, abys nikomu nečinil nic zlého a měl srdce čisté ke všem lidem.